De geldigheidsduur van de voertuigdiagnosekaart

De geldigheidsduur van de diagnosekaart is afhankelijk van het bouwjaar van de auto (niet de aankoopdatum, zoals veel eigenaren denken) en staat vermeld in het afgegeven document. Het kan een jaar of twee duren.

Waarom is eerst de technische inspectie en dan pas het CTP-beleid?

Voor veel chauffeurs is het sinds augustus 2015 uitermate interessant om te weten dat het onmogelijk is om een ​​MTPL-polis te krijgen als de technische keuring niet is geslaagd. Tot dat moment was alles andersom: eerst een verzekering afsluiten, daarna de mogelijkheid om een ​​technische inspectie te ondergaan. De aanwezigheid van een diagnosekaart (DK) in een auto was sinds 2012 verplicht bij controle door een verkeerspolitie-inspecteur. Daarom behandelden de chauffeurs de inspectieprocedure met een grote verantwoordelijkheid, en zeker degenen die al meer dan een dozijn jaar reden. Ze zijn nog steeds niet onverschillig wanneer de geldigheid van de diagnosekaart verloopt.

geldigheidsduur van de diagnosekaart

Sinds augustus 2015 zijn nieuwe vereisten van kracht geworden voor het uitgeven van een OSAGO-beleid. Vanaf dat moment werden de betalingen in geval van een ongeval voor "auto-burgerlijke verzekering" aan onschuldige mensen zo veel mogelijk geschat op 400 duizend roebel. Ook de kostprijs van het verzekeringscontract voor OSAGO is gestegen: ten opzichte van begin 2015 is het bijna verdubbeld.

De geldigheidsduur van de diagnosekaart

Voor OSAGO moet de inspectie vóór het sluiten van het verzekeringscontract worden afgelegd bij een servicestation.

geldigheidsduur van de diagnosekaart voor de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Deze onveranderlijke regel is van kracht sinds 2015. Het is adviseurs van verzekeringsmaatschappijen niet toegestaan ​​een polis af te geven zonder ervoor te zorgen dat de geldigheidsduur van de diagnosekaart dit toelaat. DK is een van de lijsten met verplichte documenten die de verzekerde aan de verzekeringsmaatschappij verstrekt, samen met het burgerlijk paspoort van de verzekerde en de eigenaar en documenten voor de auto (PTS of bewijs van inschrijving bij de verkeerspolitie).

Waar een verzekeringsadviseur op let

Een correct uitgevoerde diagnosekaart draagt ​​het zegel van het bedrijf waarvan de naam in de tekst wordt vermeld als er een nummer is. Deze laatste moet voldoen aan de eisen die zijn opgesteld door de Russische Unie van Autoverzekeraars in samenwerking met de Rijksinspectie voor Verkeersveiligheid. De geldigheidsduur van de diagnosekaart (tot welke datum en jaar) wordt in de regel aangegeven op het tweede (achter) blad van de DC. De adviseur is verplicht ervoor te zorgen dat de kaart niet is verlopen.

Als iets in de diagnosekaart een verzekeringsmedewerker verdacht, is hij verplicht om zijn manager te raadplegen of onmiddellijk online contact op te nemen met EAISTO (een uniforme database van technische inspecties gecreëerd door de verkeerspolitie en erkende autodiensten). Het systeem geeft alleen een bevestiging als het nummer en de geldigheidsduur van de APK-diagnosekaart geldig zijn.

Als er een discrepantie is, is het bijna onmogelijk om een ​​polis af te geven. Als een verzekeringsmedewerker een verzekering afsluit met een verlopen diagnosekaart, krijgt hij ten eerste een boete (veel meer dan het salaris) en meestal ontslag, en ten tweede zal de verzekeringsmaatschappij pas betalingen uit hoofde van dit contract behandelen na inspectie van deze auto is geregistreerd in EAISTO.

Diagnostische kaart voor technische inspectie: geldigheidsduur voor OSAGO

De verzekeringsmaatschappij neemt bij het afsluiten van het OSAGO-contract de verantwoordelijkheid op zich voor het feit dat de polis werd afgegeven in overeenstemming met de vereisten van de wet en in aanwezigheid van alle verplichte documenten.

geldigheidsduur van de keuringskaart

In theorie kan een verzekering worden afgesloten als de voertuigdiagnostiekaart na één dag vervalt. Als de eigenaar standvastig is en aandringt op de wettigheid van de claims, zal de verzekering gedwongen worden een contract met hem af te sluiten. Deze situatie kan zich voordoen als de verzekering een voldoende hoge prijs heeft en de bestuurder niet genoeg geld heeft om de keuring te betalen, of hij bang is om deze te doorlopen, omdat hij niet zeker is van de probleemloze staat van de auto. en al zijn systemen.

Hoeveel kost de inspectie

Autodiensten vormen zelf een prijsbeleid, maar de kosten voor het doorstaan ​​van een technische inspectie zijn overal ongeveer hetzelfde, met uitzondering misschien in Moskou en de regio Moskou (waar het iets hoger is). Bij de keuring van een nieuwe personenauto hebben medewerkers natuurlijk veel minder werk te doen. Verouderde voertuigen hebben speciale aandacht nodig. Bestuurders zijn verplicht om de staat van hun oude auto zorgvuldiger in de gaten te houden dan bij een nieuwe. Maar de kosten van de inspectie, hoe vreemd het ook mag lijken, worden niet beïnvloed. Gewoonlijk bedragen de kosten van dergelijk werk binnen zeshonderd roebel.

technische inspectie diagnostische kaart geldigheidsduur verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

De prijs van werk aan technische inspectie van zware vrachtwagens is hoger (ongeveer duizend roebel) en niet alle autodiensten kunnen dergelijk werk uitvoeren - dit vereist iets andere apparatuur.

Hoe lang duurt het om een ​​technische keuring voor personenauto's te ondergaan?

  • Als de auto nog geen drie jaar oud is, is het niet nodig om voor het einde van deze periode een technische keuring te ondergaan.
  • De eerste keer dat u naar een autoservice moet, is wanneer er precies drie jaar zijn verstreken sinds het voertuig werd vervaardigd (niet te verwarren met het moment van aankoop).
  • Tweede keer als de auto vijf jaar oud is.
  • De derde keer dat de auto zeven jaar oud is.
  • En dan (in het achtste jaar) moet je elk jaar voor een keuring naar een autoservice.

Wat is het tijdschema voor inspecties van speciale voertuigen en voertuigen voor personenvervoer?

De verantwoordelijkheid van de diensten neemt toe wanneer de voertuigen die betrokken zijn bij het personenvervoer worden gecontroleerd. Bestuurders van deze voertuigen mogen niet rijden als de diagnosekaart is verlopen. En dit gebeurt twee keer per jaar met een beangstigende frequentie.

de diagnosekaart vervalt

Speciale voertuigen worden met dezelfde frequentie gecontroleerd - eens in de zes maanden.

Hoe en wat moderne autodiensten autoliefhebbers aantrekken

Vreemd genoeg niet door het serviceniveau, niet door technische uitrusting, niet door een vergunning, maar door de mogelijkheid om een ​​diagnosekaart uit te geven zonder de auto te laten zien.

geldigheidsduur van de voertuigdiagnostiekaart

Via internet kunt u, door twee keer zoveel te betalen als normaal, de prijs krijgen, een diagnosekaart, opgesteld volgens alle regels, met bezorging aan huis per koerier.

Boetes voor een verlopen diagnosekaart

Momenteel hoeft de bestuurder in de auto het DC niet bij zich te hebben, alleen het CTP-beleid zou beschikbaar moeten zijn. De bestuurder krijgt een boete vanwege de afwezigheid of het niet naleven van de voorwaarden van de OSAGO-verzekering, en niet vanwege het feit dat de geldigheid van de diagnosekaart is verlopen of helemaal niet bestaat.

De bestuurder dient er rekening mee te houden dat een achterstallige inspectie de reden zal zijn voor het niet betalen van schadevergoeding aan de tweede deelnemer aan het ongeval door de verzekeringsmaatschappij. En dan betaalt de dader de kosten van de reparatie in de rechtbank uit eigen zak, plus juridische kosten. De onschuldige chauffeur zal precies daarop aandringen. En als de auto vrij duur is (coole buitenlandse auto), dan kan het bedrag van de toegekende schadevergoeding hoger zijn dan vierhonderdduizend.

Het is voor de bestuurder gemakkelijker om zich aan de geldigheidsduur van de voertuiginspectiekaart te houden dan om in de hierboven beschreven situaties terecht te komen.

Tips bij het verkopen van een auto

Autokeuring is niet aan de eigenaar gebonden, evenals de diagnosekaart van de voertuiginspectie. De geldigheidsduur voor OSAGO van dit DC zal belangrijk zijn voor de nieuwe eigenaar. Bij verkoop geven de oude eigenaren de kaart gewoon aan de nieuwe eigenaar. Dan vormt de geldigheidsduur van de diagnosekaart voor OSAGO bij inschrijving bij de verkeerspolitie geen belemmering wanneer de nieuwe eigenaar een verzekering afsluit.

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

+ = 73 75