"Van een leeuw" of "van een leeuw" - hoe schrijf en spreek je correct?

"Van een leeuw" of "van een leeuw" - hoe schrijf en spreek je correct?

  • Het gebruik van het voorzetsel oto (en in dit geval is het zo correct) wordt niet in alle gevallen als volkstaal beschouwd. Het wordt terecht gebruikt voor woorden die beginnen met bepaalde groepen medeklinkers: dag na dag, van iedereen, van vlas, van ijs, van slaap. Die. we zien dat dit meestal woorden zijn die beginnen met meerdere opeenvolgende medeklinkers in een bepaalde combinatie. Je moet zulke gevallen gewoon onthouden: van vlas, maar van een explosie, van een plons, van angst.

  • In het Russisch zijn er gepaarde vormen van voorzetsels, die in sommige gevallen alleen voor volledige overeenstemming verschillen door het verschijnen van een vloeiende klinker o, bijvoorbeeld. Boven mij is de lucht blauw, ongeveer - Alle mensen zullen over mij zeggen, enz. Wat betreft het paar van - oto, combinaties met het voorzetsel oto komen minder vaak voor, omdat "oto" alleen wordt gebruikt voor bepaalde groepen medeklinkers: uit de slaap, van iedereen, van dag tot dag, enz. Dus in jouw voorbeeld zou het zijn correct om te zeggen: Ga weg van een leeuw!, omdat het voorzetsel "fromo" net wordt gebruikt voor de combinatie van l (van ijs, van vlas, enz.).

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

7 3 + =