Wat betekent het gezin voor de staat?

Wat betekent het gezin voor de staat?

  • Het gezin als basis van de sociale gemeenschap van mensen is de belangrijkste basis voor de structuur van de samenleving en de staat. Door het bestaan ​​van de familie kan het mechanisme van continue reproductie functioneren. Staatsbeleid in relatie tot het gezin besteedt momenteel onvoldoende aandacht aan de invulling van gezinsfuncties, de belangen van het basisgezin worden niet meegewogen bij het nemen van strategische beslissingen en langetermijnplanning van het staatsbeleid. Er moet altijd aan worden herinnerd dat zonder gezin de staat onvermijdelijk achteruit zal gaan; het gebrek aan onderlinge verbinding tussen deze fundamentele sociale instellingen is schadelijk voor beide.

  • Het gezin, als het belangrijkste element van veel samenlevingen, is van groot belang voor elke staat. Zoals u weet, geeft de staat periodiek enorme bedragen uit om informatie te verkrijgen over de demografische structuur en de omvang van zijn bevolking. Dit gebeurt bijvoorbeeld met een tool als een volkstelling. Waar is deze tool voor? Het is nodig om verschillende redenen: de staat moet weten wat de behoeften zijn en zullen zijn in de nabije toekomst; wat te doen met woningvoorraad, duurzame goederen; welke groei of verlies van de bevolking kan in de nabije toekomst worden verwacht.

    De bevolking (dat wil zeggen, het aantal staatsburgers) hangt volledig af van het gezin. Ja, er zijn ook nuances als bijvoorbeeld emigratie- en immigratieprocessen. Ze betekenen ook veel. Maar emigranten met immigranten kunnen ook familie of niet-familie zijn, en dat is bepalend voor de bevolkingsplanning. En het aantal beschikbare mensen in het land is idealiter de belangrijkste rijkdom van de staat.

  • De redenen waarom het belang van het gezin voor de staat van groot belang is. Laten we bij het begin beginnen dat kinderen meestal in het huwelijk worden geboren en dat elk kind een toekomstige volwaardige staatsburger is. Het gezin brengt in de eerste plaats de toekomstige burger ter sprake, dus de staat en het gezin staan ​​met elkaar in wisselwerking.

    Wat betekent het gezin voor de staat?

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

+ = 11 14