Wat was de manier van voeden voor de eerste levende organismen?

Wat was de manier van voeden voor de eerste levende organismen?

  • Hoewel de eerste levende wezens in de moderne voedsel (trofische) keten autotrofen zijn, de eerste levende wezens op aarde waren nog steeds heterotrofe organismen. Feit is dat er op dat moment nog geen zuurstof op aarde was, dus de eerste organismen waren anaërobe micro-organismen die geen zuurstof nodig hebben voor ademhaling. Bovendien waren het waterorganismen en in de oceaan was er voldoende organisch materiaal van abiogene oorsprong.

    Daarom zou het juiste antwoord zijn: heterotrofe voedingsmethode.

  • Zo'n vraag kan in de biologie elkaar ontmoeten (in tests, taken rond het onderwerp Evolutie of de oorsprong en ontwikkeling van leven op aarde), waar 2 antwoorden zullen worden aangeboden: autotroof en heterotroof.

    Het juiste antwoord is: heterotroof.

    Omdat er in het water (oceaan) aanvankelijk al veel kant-en-klare organische stoffen waren.

  • Deze vraag moet worden beantwoord door de persoon die momenteel biologielessen volgt. maar het juiste antwoord is nog steeds te vinden en het zal zijn dat ze op een heterotrofe manier aten. Sindsdien zaten er voornamelijk micro-organismen in de vloeistof.

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

42 - 37 =