Wat is directe afhankelijkheid?

Wat is directe afhankelijkheid?

  • een directe relatie tussen wiskundige waarden is een relatie waarbij een toename van het argument leidt tot een toename van de functie met een bepaald aantal keren. hoe vaak de functie toeneemt, hangt af van de vermenigvuldiger bij de variabele. maar de eenvoudigste relatie is wanneer de functie hetzelfde aantal keren toeneemt als zijn argument

  • Directe afhankelijkheid, in wiskundige taal, is een recht evenredige afhankelijkheid, y = kx. Als het argument x met een factor 10 toeneemt, dan neemt de functie y ook met een factor 10 toe.

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

28 - = 20