Is de zon ondergegaan?

Is de zon ondergegaan?

  • Het neemt elke seconde af als gevolg van thermonucleaire reacties. En dit proces duurt nog een paar miljard jaar. Het zal genoeg zijn voor onze eeuw. U hoeft zich dus nog geen zorgen te maken. Gedurende deze tijd kunnen mensen op Mars erin graven. Mensen zijn als kakkerlakken. Zal nooit verloren gaan.

  • Door intense straling verliest de zon meer dan 4 miljoen ton materie per seconde, maar op basis van de massa van de ster is deze waarde te verwaarlozen.

  • Het neemt af in massa, maar neemt tegelijkertijd toe in zijn lineaire afmetingen.

    Deze schijnbare paradox wordt geassocieerd met het mechanisme van energieopwekking in de zonnekern - de waterstofcyclus, wanneer één heliumkern wordt gevormd uit vier protonen (waterstofkernen). Met het verbruik van waterstof en de accumulatie van helium verschuiven de evenwichtsomstandigheden van deze reactie en neemt de helderheid van de ster toe. Nu is de zon bijna anderhalf keer helderder dan in de dagen van zijn jeugd. En hoe verder, hoe meer zowel de helderheid van de zon als zijn lineaire grootte zal worden.

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

89 - 87 =