Hoe geloof je het woord "azuurblauw"?

Hoe het woord "azuurblauw" te geloven?

 • Het woord LAZOREVY (klemtoon op de tweede lettergreep) is een bijvoeglijk naamwoord, het achtervoegsel -EV- is geschreven volgens de uniforme spelling van achtervoegsels in het Russisch.

  Bij de wortel LAZOR - een onbeklemtoonde klinker kan niet worden gecontroleerd, de spelling ervan moet worden onthouden (azuurblauw, pimpelmees).

 • Het woord Azure blijkt een mannelijk bijvoeglijk naamwoord te zijn waarin we de uitgang -NY eruit pikken: Azure-Azure-Azure.

  De klemtoon erin valt op de tweede lettergreep: azuur.

  De wortel van het woord blijkt het morfeem LAZOR-: Azure-Azure te zijn.

  Merk op dat er in deze stam een ​​onbeklemtoonde klinker A is, en het woord zelf kan per ongeluk worden geschreven als lOzorevy.

  We kunnen de onbeklemtoonde klinker in het woord Azure niet controleren, dit woord gaat terug op de oude Arabische taal. En het is onmogelijk om deze klinker A te controleren met de achternaam Lazarev - een andere etymologie.

  We zien ook in het woord Azure het achtervoegsel van het adjectief EB, dat niet als IV kan worden geschreven.

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

+ = 5 14