Hoe controleer je het woord "gezegend"?

Hoe het woord "gezegend" te controleren?

 • Het woord Blessed blijkt een mannelijk bijvoeglijk naamwoord te zijn en heeft de uitgang -SH: Blessed-Blessed-Blessed.

  De klemtoon erin valt op de tweede lettergreep: zalig.

  De wortel van het woord blijkt het morfeem BLAZH- te zijn: Blazh-Blazh.

  Merk op dat er in deze stam een ​​onbeklemtoonde klinker A is, en het woord zelf kan ten onrechte als bloederig worden geschreven.

  Je kunt de onbeklemtoonde klinker in het woord Gezegend controleren met het zelfstandig naamwoord blAzh.

  Ook in het woord zien we het achtervoegsel van bijvoeglijke naamwoorden ENN, dat niet als EN wordt geschreven, en typisch is voor bijvoeglijke naamwoorden die worden gevormd uit zelfstandige naamwoorden, zoals in dit geval van het zelfstandig naamwoord Blazh.

 • In het woord GEZEGEND moet je de spelling van de onbeklemtoonde klinker A in de stam BLAZH- controleren, hiervoor selecteren we testwoorden waarin deze klinker wordt benadrukt: blAgo (afwisseling van M-F), blAzh, blAzhnoy.

  In het achtervoegsel -ENN schrijven we twee letters H, want in het bijvoeglijk naamwoord in de achtervoegsels -OHN-, -ENN- schrijven we twee H: bastion, pompoen, revolutionair.

 • gezegend bijvoeglijk naamwoord. Het kan "vreedzaam", "gelukkig", "uiterst aangenaam" betekenen. Nog steeds gezegend in religie. meestal noemen ze in het christendom mensen die wereldse ijdelheden hebben afgezworen en zich aan God hebben toegewijd.

  Welke spelling staat er in het adjectief "gezegend"?

  1. De onbeklemtoonde klinker A in de grondlettergreep kan worden gecontroleerd als we ons herinneren dat het woord "gezegend" is gevormd uit een zelfstandig naamwoord gril dit zal het testwoord zijn. Het woord is ook goed toegeeflijkheid.
  2. Achtervoegsel -enn-. Er is een regel die stelt dat het achtervoegsel -enn-vol anonieme bijvoeglijke naamwoorden altijd met twee letters H wordt geschreven (deelwoorden en werkwoorden worden niet meegeteld, we houden er geen rekening mee). Bijvoorbeeld: pompoen, cranberry, strozon wordt geschreven met dubbele H. Verwar het achtervoegsel -enn- niet met het achtervoegsel -yan- (hars, turf, hout, enzovoort).

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

55 - 53 =