Hoe het woord "kleur" te controleren?

Hoe het woord "kleur" te controleren?

 • In het woord KLEUR moet je de spelling van de gepaarde medeklinker T aan het einde van het woord in een zwakke positie uitleggen, hiervoor moet je testwoorden kiezen waarin de medeklinker duidelijk te horen is: kleurrijk, kleur. Onbeklemtoonde klinkers O kunnen niet worden gecontroleerd, we onthouden hun spelling.

 • naamwoord kleur (met nadruk op de laatste lettergreep) heeft een dubieuze medeklinker aan het einde van een woord, een stemloze medeklinker т.

  Om deze medeklinker correct te schrijven, moet je hem uitspreken, en hiervoor moet je een andere vorm van het gegeven woord kiezen of een ander woord waarin de gecontroleerde medeklinker voor een klinker of voor een sonore medeklinker staat ( p, l, m, n).

  Verander bijvoorbeeld de casusvorm: "Toeristen bewonderen kleur onze Oeral natuur ".

  De medeklinker wordt hier duidelijk uitgesproken т voor de klinker о.

  U kunt controleren met een bijvoeglijk naamwoord pittoreske, waar achter de medeklinker т gevolgd door een sonische medeklinker н: Welke pittoreske kijk heb herfstfoto's!

  Het is moeilijker om beide klinkers te controleren о aan de wortel van het woord. Ze bevinden zich ook in een zwakke positie (onbeklemtoond).

  En toch kan een ervan worden gecontroleerd. Dit is de tweede klinker о.

  Bedenk dat het gegeven woord smaak afgeleid van het Latijn kleur, die ook in het moderne Russisch wordt gebruikt.

  Bijvoorbeeld het woord kleur vaak afgekort coloratuur sopraan; het staat zelfs in het afkortingenwoordenboek.

  Er zijn ook andere combinaties met dit woord, bijvoorbeeld KLEURPUNT: dit is de naam van het ras van langharige katten, gefokt in de jaren vijftig in de Verenigde Staten.

  En alleen de eerste klinker о Het wordt op geen enkele manier gecontroleerd, het moet worden onthouden door eerst de spellingwoordenboeken te controleren.

 • Het woord Kleur blijkt een mannelijk zelfstandig naamwoord en tweede verbuiging te zijn waarin de nuluitgang moet worden gemarkeerd: Kleur-Kleur-Kleur.

  De klemtoon erin valt op de laatste lettergreep: colorIt.

  De wortel van het woord blijkt het morfeem COLOR-: Coloristics-Colorful te zijn.

  Merk op dat er twee onbeklemtoonde klinkers O in deze wortel staan, en dat het woord zelf per abuis kan worden geschreven als KalArit.

  Je kunt de onbeklemtoonde klinker O in het woord Coloring controleren met het woord kolor, of zelfs het woord kOler van dezelfde oorsprong, maar de tweede klinker O wordt niet gecontroleerd.

  Controleer ook in het woord de medeklinker T, die gedempt is: ColorTom

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

57 - 55 =