Wroeging of wroeging - hoe correct te schrijven? Waarom?

Wroeging of wroeging - hoe correct te schrijven? Waarom?

 • "Berouw" is correct gespeld. Het is in alle denkbare en ondenkbare woordenboeken op dezelfde manier geschreven en uitgelegd. Maar het woord "Berouw" lijkt officieel niet te bestaan, maar het wordt frivool gebruikt in de poëtische regels van dichters van verschillende soorten om het aantal lettergrepen en het gemak van rijm te verminderen. Deze techniek werd heel vaak gebruikt in de tijd van Poesjkin, toen de regels van de Russische taal niet zo streng waren.

 • In het Russisch vinden beide spellingen plaats, maar de meest acceptabele variant is REPENTANCE, en de spelling REPENTANCE is te vinden in de gedichten van dichters uit de 19e en vroege 20e eeuw (in Pushkin "... Zegen mijn berouw!"), Eveneens zoals in verzen waar de vorm het vereist en poëtische meter.

 • Hallo auteur.

  In het woord "berouw" mag geen zacht teken worden geschreven.

  Maar in poëtische teksten van individuele auteurs is dit toegestaan.

  Bijvoorbeeld:

  Zonder oprecht berouw en spijt

  Vergeving van God kan niet gekend worden


  Correcte spelling: berouw.

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

9 1 + =