Wat is het testwoord voor de kraag?

Wat is het testwoord voor de kraag?

 • Воротник - controleer woord de gate.

  ВОrotnik of ВАrotnik welke brief zullen we schrijven о of а na в, selecteer hetzelfde root-testwoord de gateaccent valt op een onbeklemtoonde klinker о na de brief в aan de wortel van het woord.

  Root - de gate.

  De basis van het woord - de gate

 • Woordhalsband, beantwoordt een zelfstandig naamwoord de vraag wat?

  Om het te controleren, moet u de gecontroleerde klinker onder spanning zetten vanwege het gecontroleerde woord. Dit woord kan alleen het woord GATE zijn, omdat de geverifieerde eerste lettergreep benadrukt wordt en onbetwist blijft.

 • Voordat u op zoek gaat naar een testwoord voor een zelfstandig naamwoord een veerman, stellen we de morfemische samenstelling vast om duidelijk te bepalen in welk deel van het woord er een probleem is met de spelling van het woord

  bijnaam_root / achtervoegsel / nul einde

  При произнесении слова ударение падает на суффикс слова, в слабой позиции, то есть без ударения, оказались оба гласных корня слова. Чтобы проверить написание безударных гласных в корне слова "воротник", подберем родственные слова или изменим форму самого слова, чтобы гласные, нуждающиеся в проверке, оказались в сильной позиции - под ударением.

  Воротник - воротникИ, воротникА, воротникУ и т.п.

  Изменение формы слова ничего нам не прояснило в написании существительного "воротник".

  Dan nemen we de bijbehorende woorden:

  воротник - воротничОк, воротникОвый, вОрот.

  Однокоренное слово "вОрот" проверило написание буквы "о" в первом слоге слова. А написание второго "о", боюсь, нам нечем проверить, если только не вспомнить о русском полногласии -oro-, которое существует в исконно русских словах "борода, борозна, ворота, город, изгородь" и пр.

  Если мы научимся замечать это полногласие в словах, это поможет нам в написании исконно русских слов, и слова "воротник" в том числе.

 • Я бы проверила слово "воротник" словом " ворот ". Проверяемое слово и произошло от слово "ворот", такая проверка. Более того, слово родственное, у них единый корень + в слове "ворот" - буква "О" ударная, как и должно быть.

 • Woord een veerman является существительным мужского рода, в единственном числе (во множественном числе - kragen), in de nominatieve en beschuldigende gevallen.

  В этом слове корень -ворот-. И именно в корне слова присутствует две гласные, которые и нужно проверить, так как они находятся в слабых - безударных позициях. Проверяем подбором однокоренных слов, где проверяемая гласная будет стоять под ударением.

  Первую гласную букву проверяем словом - gate.

  De tweede klinker is gemakkelijk te onthouden.

  Правильное напишите слова - вОрОтник.

 • Aangezien de vraag niet heeft aangegeven welke letter het wenselijk is om te controleren, zullen we proberen te zoeken naar de mogelijkheid om te controleren op alle letters die zich in zwakke posities bevinden. Dat wil zeggen, we gaan op een rij, vanaf het begin van een woord tot het einde:

  1."В" - звучит достаточно отчтливо.

  2."О" - применяем проверку ударением: "ворот".

  3."Р" - ошибки быть не может.

  4."О" - применяем проверку подобием: "ворота", "борода", "короткий".

  5."Т" - используем проверку путм постановки согласной в сильную позицию, то есть перед гласным звуком: "вороты".

  6."Н" - не требует проверки.

  7."И" - ударная.

  8."К" - ставим в сильную позицию: "воротники".

 • Достаточно знать о сочетании 3 букв в словах русского языка -оро- и искать проверочное слово не придется. Поэтому "воротник" пишется с двумя "о", но при произношении слышится "варатник". Хотя первую "о" можно поставить и под ударение: вОрот, под вОротом.

 • Controleer woord kraag

  Воротник - это существительное, в единственном числе.

  Kinderen kunnen tijdens het schrijven van dit woord verschillende fouten maken, omdat de woordkraag te horen is als: warren, doelman of doelman.

  Все эти написания недопустимы, поэтому подберем однокоренные слова с первой гласной под ударением: ворот (в этом слове отчетливо слышится первая буква "о"). Второе о - непроверяемое, поэтому придется вспомнить о исконно русских словах с oro / olo of onthoud het woord kraag voor eens en voor altijd.

  Zin met de woordkraag: Er stond een sterke wind, dus moest ik mijn kraag opheffen en het tempo versnellen.

 • Первую букву "О" в слове ВОРОТНИК проверяем проверочным словом В(О)РОТ. Буква "О" в этом слове стоит под ударением и поэтому оно считается проверочным.

  Вторая буква "О" в слове не проверяется проверочным словом, здесь применяется правило -ОРО- или -ОЛО-.

 • Het woord COLLAR is geschreven door O. Hoewel het op het eerste gezicht misschien een keeper lijkt. Het controlewoord voor dit woord zal het woord GATE zijn. De nadruk ligt op de eerste klinker O.

  Вторую гласную О - нельзя проверить - нужно запомнить.

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

+ = 71 76