Godslastering - wat is het, welke zinnen verwijzen naar godslastering?

Godslastering - wat is het, welke zinsneden hebben betrekking op godslastering?

 • Godslastering - wat is het, welke zinsneden hebben betrekking op godslastering?

  Dat alles eenvoudig zonder enige geldige reden noemt onze god, en het beledigt ook zijn naam of het onderwerp van religie en is godslastering.

  Op verschillende tijden hiervoor waren er in sommige landen verschrikkelijke straffen en velen waren op de een of andere manier bang om onder deze vreselijke woede te komen.

  In onze tijd moet ook dit niet worden aangepakt.

 • Godslastering is, in moderne termen, trollen in relatie tot de heiligdommen van welke religie dan ook. Dit woord is kerkslavicisme, dat als het ware verwijst naar zijn christelijke, orthodoxe oorsprong.

  Vroeger was godslastering strafbaar. De kerk was niet gescheiden van de staat, ze was nauw verweven met staatsstructuren, zodat het binnendringen van God en het binnendringen van deze structuren praktisch hetzelfde was. Christenen leerden dit van de heidenen, die ervan hielden de vroege volgelingen van deze religie te voeden omdat ze weigerden het standbeeld van de volgende keizer te aanbidden. Het is een feit dat elke regerende keizer tegelijkertijd als een god werd beschouwd, zelfs als er in een jaar maar liefst vier of zelfs vijf waren, zoals het gebeurde. U zult niet buigen voor de een of andere uitzendkracht die zich overgeeft aan al zijn vrije tijd, dronkenschap en losbandigheid, werd uitgeroepen tot staatsvijand en tegelijkertijd tot godslasteraar.

  Gunstig zoiets als. Het christendom gebruikte het principe van machtsstructuren met kerkstructuren ten volle te benutten. Islam volgde dezelfde weg. Een dergelijke benadering van de kwestie sluit de vrijheid van geweten volledig uit. Omdat als een persoon vrij is om te geloven of nergens in te geloven, hij niet verplicht is om enige religie te respecteren.

  Het lijkt erop dat gewetensvrijheid het recht op ongebreidelde godslastering dateert, maar dat is niet zo. Vrijheid van meningsuiting dateert het recht om elke religie te bespreken, inclusief het onbevreesd en openlijk uiten van de afwijzing ervan. Het opzettelijk aanwakkeren van hartstochten, het beledigen van gelovigen alleen maar omdat ze geloven, is geen gewetensvrijheid. Het andere uiterste wordt nu in de moderne wereld waargenomen - het is de absolute onmogelijkheid om je mening over de islam te uiten. Niet alleen in landen die deze religie traditioneel belijden, maar praktisch overal waar moslims zijn. Je weet nooit welke een fanatieke terrorist is.

 • Lasteren betekent de Heer beledigen in de mening van gelovigen.

  Gelovigen zijn erg onvoorspelbare mensen. Ze kunnen verontwaardigd worden over de meest onverwachte reden. Als je bijvoorbeeld in plaats van 'bescherm tegen de goddelozen en leid ons niet in verzoeking' zegt 'bescherm tegen de goddelozen en leid ons niet in verzoeking', dan zullen ze gemakkelijk denken dat je het aandurfde om de Almachtige zelf te bekritiseren, maar je kunt hem op geen enkele manier bekritiseren, omdat hij misschien beledigd is.

 • Godslastering is oneerbiedige en beledigende gedachten, daden, intenties en woorden in relatie tot God, zijn heilige naam en heiligdommen. Er zijn verklaringen in het Nieuwe Testament en het Oude Testament. Een meer gedetailleerde uitleg van de Russisch-orthodoxe kerk (ROC) over dit onderwerp is hier te vinden. Of in termen van de encyclopedie hier

 • Dit is hoe je vader in de kerk zal zeggen. Dit werd hem speciaal in de seminaries geleerd. Al de rest is zo ongeschoold dat ze alleen namen met slechte woorden kunnen noemen.

  vol met cultuur en niets meer!

 • Godslastering is zo'n gedrag dat de Heer beledigt. Dit kunnen frases of acties zijn die geïnterpreteerd kunnen worden als een belediging voor God. Meer kan de priester in de kerk vertellen.

  Het woord leek heel eenvoudig: van het combineren van delen van God en godslastering wat het betekent te schelden, beledigen.

  Ik denk dat het concept niet volledig wordt onthuld, althans in de meeste gevallen, en als je bijzonder ijverige gelovigen wilt, kan een van je verklaringen worden geïnterpreteerd als godslastering. En natuurlijk zijn alle beledigende uitspraken, waar de naam van God is of zelfs maar iets wordt genoemd, allereerst godslasterlijk.

Voeg een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Обязательные поля помечены *

- 3 = 4